Logo SCG

EADEM MUTATA RESURGO!
Jakob Bernoulli

8. ČESKO - SLOVENSKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

12. - 15. 9. 2022, Olomouc, Česká republika

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO GEOMETRII A GRAFIKU
a
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE GEOMETRIU A GRAFIKU


Vás srdečne pozývajú na spoločné vedecké podujatie

8. ČESKO - SLOVENSKÁ KONFERENCIA O GEOMETRII A GRAFIKE

Osmy súbeh konferencií organizovaných pravidelne v  Českej a v Slovenskej republike

42. konference o geometrii a grafice
31. Sympózium o počítačovej geometrii SCG´2020

Stretnutie českej a slovenskej vedeckej komunity v oblasti geometrie a počítačovej grafiky sa bude konať v dňoch

12. - 15. septembra 2022

na Univerzite Palackého v Olomouci, v Českej republike.

Viac informácií a prihlášku na konferenciu nájdete na stránkách: CSGG