Logo SCG

EADEM MUTATA RESURGO!
Eugenio Beltrami

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE GEOMETRIU A GRAFIKU
STROJNÍCKA FAKULTA STU v BRATISLAVE

Sympózium o počítačovej geometrii
SCG´2018

10. – 13. 9. 2018
hotel Skalní mlýn, Blansko, Česká republika

Vážení kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na dvatsiaty piaty ročník pravidelného stretnutia slovenských geometrov, ktorý sa bude konať 10. - 13. septembra 2018 na Morave spoločne s 38. českou konferenciou o geometrii a grafike. Hlavné témy sympózia sú:

Vítané sú všetky príspevky týkajúce sa metodiky výučby geometrie, referáty a prednášky zo všetkých oblastí geometrie a jej aplikácií v technických a vedných disciplínach. Svoje príspevky môžu účastníci sympózia prezentovať aj formou posterov, na výstavke modelov, prípadne ukážkami didaktických materiálov alebo predvádzaním počítačových programov počas celého trvania sympózia.

Viac informácií nájdete na: https://2018.csgg.cz/

Tohto roku je hlavným organizátorm Česká společnost pro geometrii a grafiku.

 

Výbor SCG: Velichová - Szarková - Richtáriková

SCG´2018

Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku

Strojnícka fakulta STU

Námestie Slobody 17

812 31 Bratislava

Kontakt s SSGG:

tel: + 4212 57296 116, +4212 57296 136

email: scg@ssgg.sk