Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku Vás srdečne pozýva na


Slovenský deviaty

GeoGebra

workshop

ktorý sa bude konať

13. 9. 2018, od 9.00 hod.

na hotelu Skalní mlýn v Blansku (https://www.skalnimlyn.cz/).

Cieľom workshopu je výmena skúseností s tvorbou študijných a výučbových materiálov pomocou softvéru GeoGebra a ich implementácia do výučby matematiky a príbuzných predmetov na všetkých stupňoch vzdelávania. Hlavný program workshopu budú tvoriť prihlásené príspevky účastníkov a aktívnych používateľov softvéru GeoGebra ako z Česka, tak aj zo Slovenska. Záver bude venovaný voľnej diskusii účastníkov

Garant workshopu: Mgr. Roman Hašek, PhD., Pedagogická fakulta, JČU, České Budějovice ,
Kontakt:  RNDr. Michaela Holešová, PhD., SvF, Žilinská univerzita v Žiline,
                 RNDr. Dagmar Szarková, PhD., SSGG, Bratislava
E-mail: michaela.holesovazafstav.uniza.sktelefón: +421 41 51 36275
              dagmar.szarkovazagmail.com

Prihláste sa cez formulár účastníkov konferencie "Prihláška", prosím, a do poznámky prihlášky uveďte:
"Účasť iba na Workshope bez publikovania príspevku", prípadne
"Účasť iba na Workshope s publikovaním príspevku, prípadne
"Pasívna účasť na Workshope".

Účasť
na workshope bez publikovania príspevku v zborníku je bezplatná.
Prednesený príspevok na workshope je možné publikovať v Zborníku česko – slovenskej konferencie o geometrii a grafike za poplatok.
Zborník konferencie bude vydaný po skončení konferencie,
pokyny pre autorov príspevkov sú v ponuke "Úprava príspevku".

O prípadných zmenách budú zaregistrovaní účastníci včas informovaní.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.